Aktualnośći

Przemurowują ściany szczytowe (FOTO)

Trwają prace budowlane związane z przebudową kamienicy w ścinawskim rynku, ważnego elementu kompleksowego zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Wykonawca, firma Budokomplex z Lubina, prowadzi obecnie prace na drugim piętrze budynku po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ścinawie, gdzie przemurowuje ściany szczytowe oraz przygotowuje konstrukcje żelbetowe do zalania.

– Wykonaliśmy klatki schodowe od parteru do drugiego piętra, a teraz zbroimy tam ściany, które przygotowujemy do zalania betonem. Jednocześnie pracownicy przemurowują ścianę szczytową od strony rynku. Jesteśmy także na etapie szczegółowych ustaleń, które dotyczą szybu dla windy oraz okien – tłumaczy Leon Raba, właściciel firmy Budokomplex.
Sam budynek, to jeden z elementów trwającej rewitalizacji centrum Ścinawy, a wykonawca – firma Budokomplex Leon Raba z Lubina, zgodnie z zawartą umową, otrzyma za swoją pracę kwotę 4.810.805,49 zł. Łącznie na całe zadanie ścinawski samorząd pozyskał dotychczas aż 11,4 mln zł bezzwrotnego wsparcia, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.