Aktualnośći

Informacja o świadczeniu 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie przypomina rodzicom i opiekunom dzieci obecnie pobierającym świadczenie 500+, iż zgodnie z Informacją o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, aktualny okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres, który będzie obowiązywał od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.05.2022r., można składać:
• od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
• od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

UWAGA! Rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. elektronicznie – za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej wersji papierowej – w siedzibie tut. ośrodka, bądź wysyłając wypełniony wniosek pocztą tradycyjną.

Źródło: MGOPS w Ścinawie