Aktualnośći

Jest pozwolenie na budowę w ramach rewitalizacji zieleni miejskiej!

Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Ścinawa w ramach realizacji kompleksowego projektu zatytułowanego „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Dokumentacja, wcześniej uzgodniona z konserwatorem zabytków, ale również z Wodami Polskimi z uwagi na zaplanowane nowe mostki na Zimnicy, daje zielone światło do ogłoszenie przetargu na szeroko zakrojone roboty budowlane. Przypomnijmy, że na przedmiotowe przedsięwzięcie, w ramach którego powstanie m.in. kilka nowoczesnych placów zabaw w samym mieście, ścinawski samorząd pozyskał blisko 9 mln zł dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pomimo początkowych trudności z wcześniej wybranym wykonawcą, który miał jednoczenie zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać roboty, gmina konsekwentnie dąży do zrealizowania tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji oraz wykorzystania pozyskanych pieniędzy, szykując się aktualnie do przetargu już na roboty w terenie.

Całe zadanie przewiduje wykonanie nowych nasadzeń zieleni, które przełożą się na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszą natężenie hałasu w mieście, przedmiotem inwestycyjni jest również wybudowanie i posadowienie obiektów małej architektury: placów zabaw, parków linowych, pergoli, altan, ławek, koszy itp.

– Jeszcze w sierpniu 2018 roku ścinawski samorząd podpisał umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, który miał zrealizować całość w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, niestety już na etapie tworzenia dokumentacji pojawiły się utrudniania, z którymi poradziła sobie wykonująca zastępczo projekt i uzyskując ostatnio pozwolenie na budowę firma SK Design Sylwia Grzondziel z Wałbrzycha, dzięki czemu możemy, co aktualnie czynimy, szykować przetarg już na roboty budowlane w terenie, zadanie chcemy zrealizować do końca 2022 roku – mówi Przemysław Linda, kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

\

Koszt realizacji projektu rewitalizacji zieleni miejskiej wynosi 15.479.069,02 zł, w tym dofinansowanie prawie 9 mln zł. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wszystkie roboty budowlane rozliczne będą zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Na wizualizacjach do artykułu zobrazowane są, już zgodnie z projektem, który uzyskał pozwolenie na budowę, nowy plac zabaw na błoniach, pergola na terenach zielonych po drugiej stronie ulicy Kościuszki przy CTiK, a także altana w parku niedaleko Ośrodka Alzheimerowskiego.