AktualnośćiGmina Ścinawa

Upał i niski stan wód

Ponawiamy apel Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w okresie letnim. Z podobnymi apelami do mieszkańców innych gmin zwróciły się podmioty zaopatrujące ich w wodę. Prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków czy trawników, napełniania przydomowych basenów, itp. (szczególnie w godzinach największego poboru wody, tj. od 6:00 do 9:00 i od 15:00 do 21:00). Trudną sytuację hydrologiczną dostrzega również Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które poprosiło samorządy o specjalny nadzór nad korzystaniem z wody przez mieszkańców i zgłaszanie wszelkich problemów. Jednocześnie przypominamy o ostrzeżeniu wydanym przez Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu o panujących upałach i niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, które niosą ze sobą wysokie temperatury.