AktualnośćiGmina Ścinawa

Droga do Dziewina oddana (FOTO)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia zakończyło działania w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin – etap I”. Wykonawca po wylaniu wszystkich warstw asfaltu utwardził pobocza i dokonał niezbędnych poprawek na samej jezdni, na całym przebudowanym fragmencie wprowadził także docelowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Ścinawski samorząd pełnił funkcję inwestora zastępczego, reprezentując powiat lubiński, który pozyskał dofinansowanie na poziomie 60% wartości przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota 1.670.774,76 zł brutto.

Etap I inwestycji zakładał przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku dokładnie 1320 metrów, w istniejącym pasie drogowym, zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją. Wykonawca przedmiotowe zadanie miał zrealizować w terminie do 31 sierpnia br., jednak warunki pogodowe pozwoliły mu przebudować dojazd do Dziewina zdecydowanie szybciej, a po uzyskaniu wszelkich wymaganych odbiorów kilka dni temu oddał drogę do użytku.

– Droga do Dziewina wymagała gruntownej przebudowy, o co od lat apelowali mieszkańcy, których wspierał i reprezentował Mariusz Mostowski. Lokalny samorząd, w porozumieniu z radnym, wskazywał zarządcy potrzebę pilnej interwencji. Dzięki pozyskanemu wsparciu oraz środkom własnym, mimo trudnej sytuacji finansowej, powiat dotrzymał słowa, zabezpieczył pozostałe potrzebne pieniądze i przy współpracy z naszą gminą zrealizował zadanie. Wierzę, że nowa droga dzięki całkowitej przebudowie przez wiele lat będzie służyła podróżującym – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

O inwestycjach realizowanych w bieżącym roku na drogach powiatowych pisaliśmy m.in. w artykule: Powiat realizuje inwestycje drogowe w gminie za 5 mln zł (FOTO).

Droga przed inwestycją:

Droga po inwestycji: