AktualnośćiGmina Ścinawa

Aż 22 firmy chcą budować kanalizację w gminie!

W minioną środę, 20 maja w ścinawskim urzędzie nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w miejscowościach: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów i Dziesław”. Swoje propozycje złożyło, aż 22 oferentów z całej Polski, m.in. z Warszawy, Szczecina i Poznania! W postępowaniu na roboty budowalne dotyczące nowej kanalizacji w pierwszej grupie wsi firmy mogły składać oferty częściowe. Zadanie opisane wyżej podzielono na: część I – Zaborów, część II – Wielowieś, część III – Parszowice, Sitno i Ręszów, część IV – Dziesław.

Wyceny składane przez oferentów mogły zawierać dwie opcje związane z zakresem realizacji przedsięwzięcia w ramach poszczególnych części:
• podstawową–obejmującą budowę kanalizacji, przebudowę sieci wodociągowej i odtworzenie dróg;
• opcjonalną–związana z budową dróg gminnych poza miejscem tzw. aglomeracji kanalizacyjnej.

Najniższe oferty dla poszczególnych części złożyły:
• Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy (część I – Zaborów);
• Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki z Legnicy (część II – Wielowieś);
• Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy (część III – Parszowice, Sitno i Ręszów);
• Konsorcjum: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy (część IV – Dziesław).

W ocenie ofert pod uwagę będzie brana łączna cena zamówienia podstawowego i opcji.

– Komisja rozpoczęła proces wnikliwej weryfikacji ofert. Sam konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, nie przypominam sobie, by wcześniej do któregoś przetargu wystartowało tylu oferentów! Mamy więc bardzo obszerny materiał do analizy. Oczywiście zanim podejmiemy decyzję o wyłonieniu wykonawców robót budowlanych, czy też ponownym ogłoszeniu zamówienia publicznego w poszczególnych częściach, będziemy również kalkulować i sprawdzać nasze możliwości finansowe w odniesieniu do złożonych ofert – tłumaczy Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie. – Przypomnę, że ta największa gminna inwestycja zaplanowana jest do realizacji na kilka lat i najpóźniej musi być wykonana do 2022 roku, więc obejmuje nie tylko wydatki zapisane w bieżącym budżecie. Dodam, że na podstawową część ścinawski samorząd pozyskał aż 58 milinów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast wkład własny przewidziano do pokrycia niskooprocentowaną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje Linda.

Wszystkie firmy, które przystąpiły do przetargu oraz ich oferty:

Postępowanie przetargowe dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ.