AktualnośćiGmina Ścinawa

Bezpłatne maseczki w ramach akcji: #chronimyseniorów

Lokalny samorząd rozpoczyna inicjatywę skierowaną do seniorów z gminy Ścinawa, którzy ukończyli 70. rok życia i starszych. W związku z epidemią koronawirusa i szczególnym zagrożeniem, jakie pandemia niesie dla osób zaawansowanych wiekowo, gmina zakupiła maseczki wielokrotnego użytku, które to wolontariusze bezpłatnie dostarczą do Państwa domów. Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie pod numerem: +48 570 335 112 (prosimy dzwonić w dni robocze w godzinach od 12:00 do 14:00), podając liczbę osób po 70. roku życia w gospodarstwie, adres, a wolontariusze w terminie do trzech dni dostarczą maseczki wraz z instrukcją ich odświeżania.

By skuteczniej i szybciej reagować ścinawski samorząd może liczyć na wsparcie wolontariuszy: radnych Rady Miejskiej w Ścinawie, strażaków z jednostek OSP, a także reprezentantów gminnych sołectw. Wszystkim za chęć niesienia pomocy serdecznie DZIĘKUJEMY!

UWAGA: Każdemu seniorowi przysługuje 1 maseczka wielokrotnego użytku. Maseczki posłużą jako jedno z zabezpieczeń przed koronawirusem. Będziemy też prosić i wymagać, aby zakładanie tych masek było obowiązkowe w codziennych Państwa aktywnościach.

– Przypominam wszystkim mieszkańcom, że najlepszym sposobem na unikanie zakażenia koronawirusem jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi do minimum. Przestrzeganie tego zalecenia pozwoli szybciej zahamować pandemię i nie narażać się na zachorowanie. Zdaję sobie sprawę, że to dla wszystkich spore utrudnienie, ale im bardziej będziemy stosowali się do ograniczeń, które wprowadził rząd, tym szybciej sytuacja wróci do normy – podkreśla Danuta Zarzycka, inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

Maseczki dla seniorów z gminy Ścinawa: