AktualnośćiGmina Ścinawa

Powiat realizuje inwestycje drogowe w gminie za 5 mln zł (FOTO)

Starostwo Powiatowe w Lubinie, mimo trudnej sytuacji finansowej, konsekwentnie realizuje inwestycje w zakresie remontów i przebudów dróg na terenie gminy Ścinawa, których jest zarządcą. Obecnie prowadzone są prace na odcinkach o łącznej długości około 5 kilometrów, tj. na fragmentach „powiatówek”: nr 1238D – od skrzyżowania z drogą wojewódzką do początku wsi Dziewin (blisko 1,5 kilometra), 1237D – pomiędzy Miłosną, a Redlicami (około 2,5 kilometra) oraz nr 1028D – od świetlicy wiejskiej do budynków wielorodzinnych po byłym PGR w miejscowości Tymowa (ponad 1 km). Wartość realizowanych aktualnie robót wynosi w sumie prawie 5 mln złotych.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia realizuje zadanie na drodze dojazdowej do Dziewina. Wykonawca prowadzi bardzo zaawansowane prace. Na całym odcinku została już wylana kolejna, nowa nawierzchnia asfaltowa, wcześniej budowlańcy usunęli starą, wykonali również podbudowę, wyczyścili i wyprofilowali rowy, uporządkowali pobocza. Całkowity koszt zadania to kwota blisko 1,7 mln złotych. O przedmiotowej inwestycji pisaliśmy już w artykułach: Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi do Dziewina! oraz Trwa przebudowa drogi do Dziewina (FOTO).

W trakcie realizacji inwestycji w Dziewinie, to ścinawski samorząd współpracuje z wykonawcą, pełniąc nadzór nad robotami. Dokładnie na tej samej zasadzie prowadzono w 2018 roku przebudowę ulicy Legnickiej w Ścinawie, także wówczas formalnie to powiat finansował zadanie, ale inwestorem zastępczym była gmina. Przypomnijmy, że zrealizowano wówczas całkowitą przebudowę drogi uwzględniającą budowę chodników, nowych zjazdów, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia ulicznego na odcinku blisko 2 kilometrów. Na całe zadanie wydano łącznie ponad 5,8 mln zł (wartość zrealizowanych robót budowlanych).

Z kolei firma Colas Polska Sp. z .o. z Paledzia remontuje drogę powiatową 1237D na odcinku blisko 2,5 kilometra pomiędzy wsiami: Miłosna w gminie wiejskiej Lubin, a Redlicami w gminie Ścinawa. Wykonawca na całym odcinku przygotował jezdnię do dalszych prac, a dotychczas zostały wykonane: ścinaka poboczy, wycięcie krzaków, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz utwardzenie kruszywem i zagęszczenie krawędzi drogi. Całkowity koszt zadania to kwota około 1,2 mln złotych. O wyżej opisywanym remoncie pisaliśmy w artykule: Ruszył remont drogi powiatowej Miłosna-Redlice (FOTO).

Ostatni fragment realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, które na zlecenie powiatu lubińskiego prowadzi remont drogi nr 1028 D w Tymowej. Jeszcze w grudniu wykonawca wyczyścił i przygotował część rowów na długości naprawianego odcinka. Później budowlańcy przygotowali i poszerzyli pobocza, frezowali nawierzchnię bitumiczną i przełożyli wjazdy na posesje. Niedawno firma wylała asfalt na długości: od świetlicy wiejskiej do kościoła parafialnego. Całkowity koszt zadania to kwota blisko 1 mln złotych.

Wszystkie realizowane obecnie inwestycje na drogach powiatowych uzyskały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Doceniamy działania, które podejmuje samorząd powiatowy, dziękuję staroście i radzie powiatu za systematyczne realizowanie i finansowanie inwestycji drogowych na naszym terenie. Oczywiście potrzeb jest zdecydowani więcej, bo na obszarze gminy Ścinawa mamy łącznie 53 kilometry powiatówek, a starostwo dysponuje ograniczonymi środkami i odpowiada także za drogi w trzech innych gminach, dlatego współpracujemy ze sobą w zakresie harmonogramu kolejnych prac. Dodam, że w ramach tej współpracy powstała już dokumentacja projektowa, która uzyskała pozwolenia na budowę, dotycząca modernizacji dróg powiatowych w obrębie przewidzianych do skanalizowania wsi, miedzy innymi Dziewina, Zaborowa, Parszowic, Ręszowa, Dąbrowy Dolnej i Środkowej, czy Dziesławia, czyli miejscowości, przez które przebiegają drogi powiatowe. Wcześniej, dzięki starostwu, udało się na przykład wyremontować drogę dojazdową do Grzybowa i przebudować całkowicie ulicę Legnicką w Ścinawie – komentuje burmistrz Krystian Kosztyła.

Prace na drodze dojazdowej do Dziewina:

Prace na drodze między Miłosną a Redlicami:

Prace na drodze w Tymowej: