AktualnośćiGmina Ścinawa

Rusza rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (FOTO)

Firma Hydro-Marko z Jarocina rozbuduje i zmodernizuje ścinawską oczyszczalnię ścieków. Zadanie związane jest z unowocześnieniem i automatyzacją obiektu oraz dostosowaniem go do wymagań sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem w perspektywie obejmie wszystkie miejscowości gminne. Kwota zawartego z wykonawcą kontraktu wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Umowa na realizację zadania została podpisana 10 marca br., prace budowlane rozpoczną się w terminie do 14 dni, czyli najpóźniej 24 marca.

Przypominamy, że przedmiotowa inwestycja jest częścią dużego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, w ramach którego powstanie również około 60 km zupełnie nowej sieci kanalizacyjnej, dla aż 14 wsi nie posiadających dotychczas tej podstawowej infrastruktury (przetarg w tym zakresie ogłoszony zostanie w marcu br.), a ponadto przebudowana i rozdzielona zostanie sieć ogólnospławna na terenie miasta. Całe zadanie możliwe jest do zrealizowania dzięki rekordowej dotacji unijnej na poziomie 58 mln zł, którą ścinawski samorząd pozyskał z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Długo wyczekiwana inwestycja wchodzi w fazę robót budowalnych. Rozpoczynamy modernizację wysłużonej i przestarzałej oczyszczalni ścieków, która po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych prac będzie w stanie obsłużyć całą rozbudowywaną kanalizacyjną aglomerację naszej gminy i miasta. Obiekt ma być w pełni zautomatyzowany. Cieszę się, ponieważ w przetargu wykonawca zaoferował korzystne warunki finansowe, a kwota zawartego kontraktu jest niższa od kosztorysu inwestorskiego wynikającego z projektu. W budżecie na bieżący rok, który uchwaliła jednogłośnie ścinawska rada zabezpieczono wystarczające środki na całe zadanie, uwzględniono tam sumę ponad 32 mln zł. Działania w tym zakresie były odpowiednio przemyślane i są sukcesywnie realizowane – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Skan strony budżetu na rok 2020, w którym zostało zapisane zadanie:

Kontrakt obejmuje kompleksowe: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w zakresie:
– Przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów istniejących: pompowni ścieków surowych, budynku krat, punktu zlewnego ścieków dowożonych, reaktora biologicznego, budynku stacji trafo, budynku magazynu pix-u (przebudowa budynku magazynu wapna), komory pomiarowej, komory połączeniowej K-2;
– Budowy obiektów nowych: sitopiaskownika wraz z wiatą, reaktora biologicznego (dodatkowe komory nitryfikacji), stacji dmuchaw, pompowni wody technologicznej pierwszego stopnia, osadników wtórnych, pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, zagęszczacza grawitacyjnego osadu, pompowni osadu, bloku tlenowej stabilizacji osadu, bloku odwadniania i higienizacji osadu – budynek stacji odwadniania osadów i silos na wapno, wiaty na osad, studni rozdziału;
-Likwidacji obiektów istniejących: poletek osadowych;
-Rozbiórki i unieczynnienia rurociągów istniejących oraz wykonania sieci nowych – w zakresie sieci technicznych międzyobiektowych (tj. rurociągi wody, wody technologicznej, kanalizacji surowych i oczyszczonych, osadu, sprężonego powietrza, pix-u oraz przyłączy, wraz z uzbrojeniem);
-Likwidacji przez unieczynnienie kabli nN zasilających sterowniczych i pomiarowych oraz budowę / przebudowę linii kablowych zasilających nN sterowniczych i pomiarowych pomiędzy obiektami na terenie oczyszczalni ścieków;
-Budowy / przebudowy oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków;
– Wyposażenia stacji operatorskiej w stanowisko komputerowe i oprogramowanie wraz z uruchomieniem i wizualizacją procesu technologicznego oczyszczalni ścieków;
– Zagospodarowania terenu oczyszczalni, a w tym: drogi wewnętrzne i dojazdy do nowych obiektów, opaski i chodniki wokół nowych obiektów, trawniki, ogrodzenie.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót budowlanych na ścinawskiej oczyszczalni muszą odpowiadać wymaganiom przedmiotu zamówienia, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i rygorom obowiązującego prawa.

Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację ścinawskiej oczyszczalni–10 marca 2020 roku:

Zdjęcia ścinawskiej oczyszczalni–stan aktualny: