AktualnośćiGmina Ścinawa

Ruszył remont drogi powiatowej Miłosna-Redlice (FOTO)

Firma Colas Polska Sp. z o.o. z Paledzia rozpoczęła remont drogi powiatowej 1237D na odcinku blisko 2,5 kilometra pomiędzy wsiami: Miłosna w gminie wiejskiej Lubin, a Redlicami w gminie Ścinawa. Zadanie, którego inwestorem jest właśnie Powiat Lubiński, zakończy się najpóźniej w czerwcu, albowiem wykonawca, zgodnie z podpisaną 29 listopada 2019 r. umową, na zrealizowanie wszystkich prac ma łącznie 90 dni od daty zawarcia kontraktu. Do powyższego terminu nie wlicza się tzw. okresu zimowego, który trwa od 15 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Jednak z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne inwestycja już weszła w fazę realizacji. Całkowity koszt zadania to kwota blisko 1,2 mln złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na generalnym remoncie drogi powiatowej 1237D, stanowiącej dojazd do miejscowości Redlice. Wykonane zostaną prace:
– ścinka poboczy,
– wycięcie i wykarczowanie krzewów,
– czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
– frezowanie nawierzchni bitumicznej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– asfaltowa warstwa wiążącej i nawierzchni ścieralnej.

60 procent kosztów na realizację zadania pokryje Fundusz Dróg Samorządowych, pozostałe środki wyłoży Powiat Lubiński.

Obecnie wykonawca porządkuje pobocza, wycina krzewy oraz czyści i profiluje rowy. Lokalne samorządy został również poinformowany, że w związku z przebudową drogi firma Colas planuje jeszcze w I kwartale bieżącego roku zamknąć na całym odcinku ruch i wprowadzić objazd.

UWAGA: projekt zmiany organizacji ruchu obejmuje poprowadzenie na czas remontu objazdu do Redlic przez drogę krajowa nr 36 i miejscowości: Niemstów, Parszowice i Wielowieś. Czas Objazd ma funkcjonować do 90 dni i zakończy się w II kwartale wprowadzeniem nowej, stałej organizacji ruchu.