AktualnośćiGmina Ścinawa

Równanie dróg gruntowych oraz kolejne inwestycje drogowe w gminie

Firma „JAROS” Bartłomiej Szaniawski od kilku dni realizuje zadanie pn.: „Równanie i wałowanie dróg gruntowych”. Wykonawca został wybrany już w maju, na ukończenie prac ma 3 miesiące od daty podpsiania umowy. Jak co roku naprawiane są gminne drogi gruntowe, po konsultacjach z sołtysami, zgłoszeniach mieszkańców oraz wcześniejszych oględzinach. Wykonawca przystąpił do prac z pewnym opóźnieniem, które wynikało z warunków pogodowych.

– Trzymiesięczny termin realizacji zadania zakłada trudne warunki atmosferyczne. Wykonawca nie może pracować, kiedy utrzymują się przez dłuższy czas wysokie temperatury, ponieważ prace byłyby zbyt uciążliwe dla mieszkańców i mniej efektywne. Musimy także pamiętać, że usługa wykonywana jest przy użyciu ciężkiego sprzętu, a to również powoduje pewne logistyczne utrudnienia – tłumaczy Małgorzata Kosmala, specjalista ds. utrzymania i modernizacji dróg w ścinawskim magistracie.

Do realizacji zadania firma „JAROS” Bartłomiej Szaniawski wykorzysta łącznie 400 ton kruszywa. Gmina Ścinawa zleciła wykonawcy równanie, wyprofilowanie, uzyskanie odpowiednich spadków i zwałowanie dróg gminnych oraz wbudowanie materiału, tj. kruszywa drogowego (mieszanka granitowa) w miejsca niezbędne i ustalone w trakcie realizacji podstawowych prac. Rozpoczęto od południowej części gminy i miejscowości Jurcz oraz Zaborów..

Jednocześnie przypominamy, że ścinawski samorząd podejmuje działania zmierzające do budowy zupełnie nowych dróg, m.in. na wsiach. W kwietniu ubiegłego roku gmina podpisała umowę z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowej sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Ścinawa. W ramach kontraktu firma zajmuje się również projektowaniem dróg, chodników i oświetlenia ulicznego w obrębie 14 wsi: Buszkowic, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Środkowej, Dłużyc, Dziesławia, Dziewina, Krzyżowej, Parszowic, Przychowej, Ręszowa, Sitna, Turowa, Wielowsi oraz Zaborowa. Samorząd jeszcze latem powinien dysponować dokumentacją wraz z pozwoleniami na budowę, natomiast przetarg na roboty budowlane w tym szerokim zakresie planuje ogłosić jesienią tego roku. Do czasu zakończenia prac związanych z budową kanalizacji oraz nowych dróg gmina nadal prowadziła będzie doraźne działania naprawcze na gruntówkach.

Warto dodać, że powiat lubiński, w uzgodnieniu z gminą Ścinawa, w kwietniu br. złożył wnioski o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych: przebudowy drogi powiatowej nr 1238D, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do boiska na początku wsi Dziewin, a także generalnych remontów następujących fragment dróg: dojazdowej do Redlic (odcinek ponad 2,5 km, do skrzyżowania drogi krajowej nr 36 w Miłosnej) oraz w Tymowej (odcinek 1 km w centrum wsi). Z informacji uzyskanych ze starostwa wiemy, że przedmiotowe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję działającą w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i aktualnie czekają na ostateczną weryfikację w Ministerstwie Infrastruktury oraz zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. W ubiegłym roku, ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowano część ulicy Legnickiej w Ścinawie oraz drogę wylotową z miasta w kierunku Sitna i Ręszowa.

Przypominamy o finalizowanej właśnie budowie nowej drogi na ulicy Wita Stwosza w Ścinawie, o czym informowaliśmy: TUTAJ.