AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozstrzygnięto konkursy na zadania publiczne

Informujemy, że rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań publicznych ogłoszonych zarządzeniem Nr G/52/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2019 r. z zakresu:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4. promocji i organizacji wolontariatu;
5. turystyki i krajoznawstwa;
6. porządku u bezpieczeństwa publicznego.

Przyznane kwoty dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych na poszczególne zadania dostępne: TUTAJ.