Aktualnośći

W wodzie nie stwierdzono bakterii coli

Ponowne badania próbek wody (pobranej wczoraj – 28 marca br.), wykonane na tych samych punktach poboru, co w poniedziałek (25 marca br.), nie wykazały obecności bakterii coli. Dodatkowo zarządca sieci, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp z o.o., zlecił wykonanie badań na Stacji Uzdatniania Wody w Przychowej, które również nie wykazały obecności bakterii z grupy coli. Za kilkadziesiąt godzin poznamy wyniki badań na obecność enterokoków oraz mikroorganizmów. Uwaga: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia po przegotowaniu obowiązuje do czasu formalnego odwołania. Jednocześnie informujemy, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z czyszczeniem sieci wodociągowej, co powinno ostatecznie rozwiązać problem właściwości fizykochemicznych, a więc mętności, żelaza i manganu. O procesie i harmonogramie samego czyszczenia sieci powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Wyniki badań wody (28.03.2019 r.) – wodociąg Ścinawa.

Wyniki badań wody (28.03.2019 r.) – wodociąg Przychowa.

 

Komunikat prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp z o.o.: