AktualnośćiGmina Ścinawa

Stacja Uzdatniania Wody w Przychowej włączona

Po wykonaniu niezbędnych prac naprawczych w celu usunięcia uchybień higienicznych i zdrowotnych na Stacji Uzdatniania Wody w Przychowej (zasilającej: Buszkowice, Przychową i Lasowice) oraz przeprowadzeniu badań potwierdzających zdatność wody do spożycia, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. uruchomił w minioną sobotę w/w stację. Równocześnie z pracami dotyczącymi rozruchu niedziałającej od kilku miesięcy stacji następuje płukanie sieci wodociągowej w obszarze wymienionych miejscowości. Poniżej komunikat ZGK: