AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina pozyskała pieniądze na doposażenie szkoły

W połowie września br. Gmina Ścinawa w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji z tytułu doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki, ścinawskiemu samorządowi została przyznana kwota 48.600,00 zł, która pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dzięki pozyskanemu wsparciu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie w pełni doposażono świetlicę oraz tzw. „ogródek jordanowski”, w którym uczniowie spędzają aktywnie czas wolny i pozalekcyjny. Zakupione zostały również nowe meble, między innymi do pracowni komputerowej oraz zaadaptowanych na parterze sal.