AktualnośćiEdukacjaGmina Ścinawa

Ruszają zapisy do przedszkola i pierwszej klasy

Niebawem rozpoczynają się procedury rekrutacyjne do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ścinawa w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram czynności oraz kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa określają:

Zarządzenie Nr G/35/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ścinawa na rok szkolny 2019/2020.

UCHWAŁA NR XXXVII/237/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Ścinawa ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolno. dnia 05.04.2017 r. poz.1659.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanej rekrutacji można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych placówek lub bezpośrednio w sekretariacie wybranej placówki.