Aktualnośći

Samorządowcy reagują na podwyżki cen gazu (FOTO)

Przedstawiciele ponad 40 samorządów z 5 regionów powołali w Tarnowie Podgórnym nieformalny ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciw Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Kilka tygodni temu odbiorcy paliwa zostali poinformowani o 170-procentowych podwyżkach! W spotkaniu uczestniczył burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, który reprezentując interesy mieszkańców naszej gminy podpisał list kierowany do czterech instytucji: Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, któremu podlega PGNiG. Samorządowcy apelują o reakcję, ponieważ podwyżki w znacznym stopniu odbiją się na budżetach domowych, wszystkich odbiorów korzystających z tego medium.

Inicjatorem wczorajszego zjazdu był wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, który już na wstępie podkreślił, że polityka cenowa z gazem ziemnym dla gospodarstw domowych wywołuje u wszystkich poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Doszło do sytuacji, w której jedni mieszkańcy płacą 11 groszy, a inni 22 grosze i więcej za 1 kWh.

Obecny na spotkaniu członek zarządu G.EN. Gaz Energia Ireneusz Sawicki tłumaczył, że jego firma rozumie rozgoryczenie klientów, podkreślał jednak, że z własnej inicjatywy nie podwyższa cen surowca, jej działania w tym zakresie nadzoruje natomiast Urząd Regulacji Energetyki oraz prawo energetyczne, właśnie ta uprawniona instytucja ostatecznie zatwierdza stawki. Reprezentant spółki oświadczył, że 95% ceny detalicznej gazu to wartość zakupywanego surowca. Sawicki tłumaczył również, że wpływ na wzrost cen mają ogólnoświatowe skoki na giełdach. G.EN. Gaz Energia podjął rozmowy ze swoim dostawcą paliwa.

Operatorem sieci i dostawcą gazu dla części Ścinawy jest właśnie G.EN. Gaz Energia. W związku z faktem, że firma wybudowała sieć do przesyłania paliwa wysokometanowego istnieje możliwość zmiany samego dostawcy, co również reguluje prawo. Alternatywny dostawca nie jest jednak w stanie zagwarantować, że w ciągu najbliższych miesięcy jego stawki również nie pójdą do góry, dziś PGNiG nie posiada takich informacji, co bez problemu można ustalić dzwoniąc na infolinię.
Właśnie ta firma ma dziś korzystniejszą dla indywidualnego odbiorcy ofertę, jednak należy zaznaczyć, że ostatnia podwyżka w PGNiG dla gospodarstw domowych miała miejsce w sierpniu br. W ostatnim czasie spółka ta wprowadziła jednak nowe stawki dla firm czy instytucji, które nie są już tak korzystne.

– Jak się dowiedziałem na spotkaniu PGNiG obecnie ma korzystniejsze stawki dla indywidualnych klientów, ale już biznesowi, a za takiego uznawane są choćby gminy, czy też ich jednostki budżetowe, mają gorsze warunki, niż obecnie oferuje G.EN. Gaz Energia. Takie są fakty, które można łatwo zweryfikować, 1 kWh z G.EN. Gaz Energia to koszt 23,26 gr, natomiast u PGNiG 36,18 gr. Trudno rokować, jak kształtowały się będą stawki od nowego roku, bo dzisiaj słyszymy, że PGNiG nie wyklucza podwyżek dla gospodarstw domowych, dlatego każdy mieszkaniec musi sam podjąć decyzję co do dostawcy gazu. Ostatnio na rynku paliw obserwujemy znaczne podwyżki, nie tylko cen gazu, ale również benzyny, oleju napędowego, węgla, zapowiadane są także kolejne wzrosty cen prądu – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

W związku z zapytaniami mieszkańców informujemy, jak można zmienić dostawcę gazu:
Praktykowana jest formuła korespondencyjna. Należy pobrać i wypełnić pełnomocnictwo ze strony: https://pgnig.pl/dla-domu/informacja-nt.-pelnomocnictwa-do-zmiany-sprzedawcy. Do koperty trzeba złączyć również kopię umowy z dotychczasowym dostawcą, fakturę za ostatni okres rozliczeniowy oraz ksero dowodu osobistego z widocznymi tylko: zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL. Korespondencję należy kierować na adres: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Sekcja Obsługi Umów, ul. Tama Pomorzańska 26a, 70-952 Szczecin. Z informacji uzyskanych od konsultanta PGNiG wiemy, że procedura zmiany dostawcy gazu trwa minimum 45 dni.