AktualnośćiGmina Ścinawa

Powstają place zabaw i strefy aktywności (FOTO)

Szereg inwestycji związanych z budową placów zabaw i stref aktywności dla mieszkańców wsi z gminy Ścinawa realizuje firma Free Kids s. c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski. Wykonawca ukończył budowę i wyposażył już obiekt w Dąbrowie Środkowej, a obecnie prowadzi zaawansowane prace w Wielowsi oraz przygotowuje teren pod inwestycje w Parszowicach, Grzybowie oraz Zaborowie.

Obiekt w Dąbrowie Środkowej powstał dzięki wsparciu z budżetu województwa na realizację zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Gmina Ścinawa otrzymała kwotę 25.000,00 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na wyposażenie placu zabaw przy zmodernizowanej w ubiegłym roku świetlicy. Koszt inwestycji to 77.335,02 zł brutto.

Z kolei w Wielowsi, Parszowicach oraz Zaborowie powstają obiekty dofinansowane łącznie kwotą 150.000,00 zł- środki pochodzą z ministerialnego programu Otwarte Strefy Aktywności. Ogrodzone miejsca rekreacyjne zostaną wyposażone m.in. w: stojaki na rowery, stół do gry w szachy i warcaby, zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnią, tunelem linowym i ścianką wspinaczkową, ponadto huśtawki: wagową oraz zwykłą podwójną, sprężynowiec w kształcie statku i kwiatu, a także w karuzelę i siatkę Flox (pozioma pajęczyna). Natomiast w ramach siłowni do dyspozycji mieszkańców będą następujące urządzenia: podciąg nóg, biegacz, orbitrek, twister, drabinka oraz prasa nożna.

Łączny koszt budowy trzech Otwartych Stref Aktywności, wynikający z umowy z wykonawcą, to kwota 567.231.23 zł brutto.

Ogrodzonego placu zabaw doczeka się również Grzybów. Teren inwestycji zostanie odpowiednio przygotowany, wykonane zostaną niezbędne prace ziemne, przygotowane alejki i wreszcie zamontowane urządzenia zabawowe. Plac w Grzybowie kosztował będzie ścinawski samorząd 152.286,92 zł brutto- to pierwszy etap jego wyposażenia, który nie obejmuje, przewidzianej w przyszłości siłowni plenerowej.

Planowane do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku ww. inwestycje są kontynuacją działań rozpoczętych dwa lata temu, kiedy gmina wybudowała i oddała do użytku nowe place zabaw w 12 wsiach. Po wykonaniu obiektów w Dąbrowie, Grzybowie, Parszowicach, Wielowsi i Zaborowie w kolejnych etapach samorząd zajmie się nowymi miejscami rekreacyjnymi w Dębcu, Krzyżowej oraz Turowie, a także w ramach rewitalizacji zieleni miejskiej w Ścinawie.

Inwestycja w Dąbrowie Środkowej:

Inwestycja w Wielowsi:

Inwestycja w Parszowicach: