AktualnośćiŚcinawa

Burmistrz interweniował, przesuną skrzynkę

Jeszcze we wrześniu burmistrz Krystian Kosztyła spotkał się z kierownikiem Wydziału Inwestycji Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, by omówić kwestię usytuowania złącza 20 kV (zlokalizowanego w skrzynce posadowionej w ścinawskim parku przy ulicy Batorego – w okolicy Dębu Papieskiego). Szef ścinawskiego samorządu zgłosił uwagi do lokalizacji złącza i spotkały się one ze zrozumieniem reprezentanta firmy Tauron S.A. Ustalono, że skrzynka zostanie przesunięta do 50 metrów w głąb parku, w sposób niekolidujący z drzewem). Zadanie zostanie zrealizowane w najszybszym możliwym czasie, szczegóły będą uzgadniane na drodze bieżących kontaktów.