Ścinawa

Pałacyk się zmienia (FOTO)

Od początku lipca br. trwają prace budowlane w tzw. PAŁACYKU, obiekt stanie się szkolnym schroniskiem młodzieżowym i docelowo poszerzy ofertę funkcjonującego od niedawna Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej dla obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

W zabytkowym budynku przy ulicy Jana Pawła II już za kilka miesięcy zacznie funkcjonować placówka oświatowo-wychowawcza pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ścinawie. Zakładanie i tworzenie tego typu jednostek należy do zadań własnych powiatu, stąd też, aby gmina mogła powołać do życia schronisko radni powiatu lubińskiego musieli najpierw wyrazić zgodę na przekazanie przedmiotowego zadania, a rajcy ze Ścinawy na jego przyjęcie. Uchwały na obydwu szczeblach samorządu podjęte zostały na ostatnich sesjach, rady powiatu i gminy, które odbyły się 30 listopada. Dodatkowo ścinawscy radni uchwalili akt prawny inicjujący utworzenie oraz prowadzenie placówki.

Już w przyszłym roku, kiedy zostanie zakończona przebudowa, ROEE prowadzony przez CTiK w Ścinawie i funkcjonujący obecnie głównie na bazie obiektu w Dziewinie poszerzy swoją ofertę o pobyty kilkudniowe. W PAŁACYKU do dyspozycji będzie blisko 70 miejsc noclegowych, budynek zostanie zaadoptowany także na potrzeby tzw. domu pracy twórczej.

Ponadto w modernizowanym zabytku wykorzystane będą technologie chroniące środowisko naturalne. Zastosowane zostanie energooszczędne oświetlenie z inteligentnym systemem zarządzania regulującym moc w zależności od warunków zewnętrznych i bieżącego zapotrzebowania, co ograniczy nadmierny pobór energii. Przewiduje się także nowy system centralnego ogrzewania oparty na piecu gazowym.

Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane. Wewnątrz obiektu kładzione są nowe instalacje, wylewane posadzki, przebudowywane pomieszczenia, stawiane ścianki działowe, prowadzone są również prace przy elewacji oraz na dachu. Powstała już żelbetowa konstrukcja nowego szybu windowego przylegająca do budynku. O inwestycji i jej zakresie pisaliśmy już w artykule Ruszyła modernizacja PAŁACYKU.

– Schronisko będzie odrębną jednostka budżetową, placówką oświatowo-wychowawczą utrzymywaną m.in. z subwencji przekazywanej przez Ministerstwo Oświaty oraz z opłat za noclegi, powinno się samofinansować, bez dodatkowego wsparcia gminy- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Od czasu kiedy dom kultury oraz biblioteka przeniesione zostały na ulicę Kościuszki budynek niszczał i generował koszty, teraz oprócz tego, że będzie kompleksowo zmodernizowany i odnowiony, chyba pierwszy raz w takim zakresie po wojnie, to nie powinien być dla gminy ciężarem, mało tego schronisko da dodatkowe miejsca pracy- dodaje Kosztyła.

Przypomnijmy, że na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” ścinawski samorząd otrzymał prawie 3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.