AktualnośćiGmina Ścinawa

Wykonano przegląd sieci hydrantowej w gminie

W dniach od 17 września do 6 listopada br. na terenie miasta i gminy Ścinawa dokonano oceny stanu sieci hydrantowej. Przedstawiciele lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ścisłej współpracy ze ścinawskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. testowali sprawność urządzeń, ich oznakowanie oraz poznawali rozmieszczenie hydrantów. W trakcie spotkania podsumowującego, które odbyło się 8 listopada określono zasady współdziałania z administratorem sieci podczas gaśniczych akcji ratunkowych. Ogólnie stan techniczny urządzeń oceniono na poziomie dobrym, a wskazane niesprawne hydranty będą sukcesywnie naprawiane, w miarę możliwości ZGK.

– Jako administratorzy sieci wodociągowej zdajemy sobie sprawę, że prawidłowe funkcjonowanie hydrantów ma wielkie znaczenie w kontekście udanych i skutecznych akcji ratowniczych, ponieważ woda to podstawowy środek gaśniczy. Bardzo dobrze współpracowało się nam z miejscowymi strażakami, myślę, że udało się też wypracować pewne rozwiązania, które przyspieszą kluczowe decyzje. Ze swojej strony deklarujemy systematyczne usuwanie zgłoszonych w raporcie awarii, w miarę możliwości zakładu – informuje Zbigniew Węgrzyn, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ścinawie.

We wspólnej kontroli udział brali strażacy z OSP Ścinawa, OSP Tymowa, OSP Zaborów i OSP Parszowice. Głównymi celami prowadzonych działań były:
– ocena techniczna stanu i sprawności hydrantów,
– oznakowanie hydrantów zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie,
– szczegółowe rozpoznanie wśród załóg OSP rozmieszczenia hydrantów,
– określenie współpracy z ZGK Sp. z o.o. w Ścinawie w trakcie prowadzonych potencjalnych akcji ratowniczo-gaśniczych,
– ewentualne wyeliminowanie z niesprawnych i z nieużytkowanych hydrantów bakterii coli.
Zakresem kontroli objęto wszystkie miejscowości zwodociągowane na terenie miasta i gminy Ścinawa (obszary wiejskie i miasto Ścinawa) za wyjątkiem tzw. Przystani Chrobrego, gdzie brak jest sieci hydrantowej.

– Na uznanie zasługuje praca w czynie społecznym strażaków-ochotników, którzy zaangażowali się w kontrolę sieci hydrantowej. Uważam również, że ze swoich obowiązków w tym zakresie prawidłowo wywiązał się administrator całej sieci, a więc Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania przełożą się na poprawę bezpieczeństwa w gminie Ścinawa – podsumowuje Marek Barylak, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie.

W spotkaniu podsumowującym przeprowadzone czynności uczestniczyli:
– Adam Świerżewski – prezes zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie,
– Danuta Zarzycka – sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie,
– Marek Barylak – komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie,
– Andrzej Nowak – prezes OSP Tymowa,
– Jacek Ruszlewicz – prezes OSP Zaborów (który przedstawił również raport przygotowany przez OSP Parszowice),
– Witold Kubów – przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ścinawie.

Szczegółowy raport podsumowujący inicjatywę został sporządzony w trzech egzemplarzach i przekazany: burmistrzowi Ścinawy, zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ścinawie oraz do akt sprawy.

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego przegląd hydrantów: