AktualnośćiŚcinawa

Rozwój ROEE i pieniądze na statek!

Statek pływający po Odrze- to będzie serce funkcjonującego od półtorej roku, a otwartego pod koniec 2016 ośrodka edukacji ekologicznej. Gmina Ścinawa pozyskała kolejne, duże pieniądze unijne na realizację swoich zamierzeń. „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie”- to nazwa projektu, który uzyskał wsparcie w wysokości blisko 3,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gdy w czerwcu ubiegłego roku ogłoszono wyniki naboru konkursu, okazało się, że wniosek ścinawskiego samorządu nie został wybrany do dofinansowania w związku z otrzymaniem negatywnej oceny formalnej.

– Złożyliśmy protest, najpierw do instytucji organizującej konkurs, gdy to nie przyniosło pożądanego efektu, w następnej kolejności do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i po kolejnej nieudanej próbie do Naczelnego Sądu Administracyjnego- informuje kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich Renata Jakubowska-Pawlak. – Dopiero NSA doprowadził do uwzględnienia protestu gminy, w konsekwencji nasz projekt został przekazany do ponownego rozpatrzenia- wyjaśnia kierownik.

Determinacja się opłaciła, dzięki pozyskanym środkom Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie zostanie rozbudowany i doposażony. Powstanie dodatkowa jednokondygnacyjna sala dydaktyczna, dostosowana do prowadzenia zajęć stacjonarnych dla grup zorganizowanych, w tym osób niepełnosprawnych.

– Zakres przedsięwzięcia przewiduje rozbudowę istniejącego w Dziewinie budynku, wzdłuż dłuższego boku elewacji wschodniej oraz zabudowę wiaty związanej z obiektem w elewacji szczytowej południowej- mówi kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Przemysław Linda. – Powstanie dodatkowe wejście do budynku, a zadaszony taras będzie zlikwidowany- wyjaśnia Linda.

Inwestycja usprawni prowadzenie zajęć w ośrodku z zakresu edukacji ekologicznej, gdzie chętnych stale przybywa. W Dziewinie dotychczas przeszkolono blisko 3,5 tys. osób. Aktualną ofertę ROEE-LOGOM można znaleźć TUTAJ.

– Zainteresowanie zajęciami i warsztatami jest coraz większe- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Od nowego roku szkolnego, tj. już od września, w związku z otwarciem PAŁACYKU, poszerzamy ofertę o pobyty wielodniowe, jednak sercem ośrodka ma być statek i edukacja ekologiczna na wodzie z lornetką w ręku, liczymy, że to przyciągnie jeszcze więcej chętnych- dodaje Kosztyła.

W ramach całego projektu zaplanowano także zakup statku pasażerskiego na blisko 100 osób oraz rowerów, co umożliwi realizację alternatywnych form edukacji ekologicznej. Z kolei działania te pozwolą ochronić bioróżnorodność doliny rzeki Odry i terenów przyległych, które znajdują się w obszarze NATURA 2000, wyjątkowo cennym przyrodniczo.

– W Ścinawie mamy kilku potencjalnych kapitanów samorządowego statku, myślę, że nie będziemy mieć problemów ze znalezieniem chętnych. Dodam, że już dzisiaj jednym z edukatorów ROEE-LGOM jest wieloletni pracownik RZGW i jednocześnie opiekun ścinawskiego portu, który posiada doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia, żeby sterować tego typu jednostką pływającą- mówi burmistrz.

– Ponadto cieszą nas plany rządu związane z przywróceniem żeglugi na Odrze, choć statek, który planujemy zakupić ma być płaskodenny, umożliwiający pływanie przy niskich stanach wody, to fajnie będzie wybrać się na weekendowy rejs do Wrocławia po wykonaniu wszystkich założeń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jest szansa, że niedługo dawne RZGW, a obecnie Wody Polskie pogłębią i odmulą ścinawski kanał portowy- dodaje Kosztyła.

Zakończenie projektu, który uzyskał unijne wsparcie przewidziano w drugiej połowie przyszłego roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 5.483.161,60 zł. Aktualną listę rankingową można zobaczyć TUTAJ.