Ścinawa

Generalny remont PAŁACYKU trwa (FOTO)

Coraz bardziej widoczne są efekty robót budowlanych prowadzonych obecnie w obiekcie przy ulicy Jana Pawła II w Ścinawie.

Od lipca ubiegłego roku firma „Architekton” Leszek Peljan Leszek Link s.j. z Głogowa zamienia zabytkowy budynek w nowoczesne i funkcjonalne schronisko młodzieżowe. Już niebawem Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ścinawie, funkcjonujący obecnie na bazie obiektu w Dziewinie poszerzy swoją ofertę o pobyty kilkudniowe. W ubiegłym roku, tylko od września, z zajęć ROEE skorzystało około 3 tys. uczniów ze szkół z regionu. W „Pałacyku” dostępnych będzie blisko 70 miejsc noclegowych.

Zakres prac realizowanego właśnie przedsięwzięcia obejmuje m.in.: modernizację istniejącej elewacji wraz z głównymi schodami wejściowymi oraz całym terenem otaczającym, przebudowę wnętrza budynku, budowę szybu i windy na tyłach obiektu. Samo zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie nawierzchni wjazdu na teren za budynkiem, ciągów pieszo-jezdnych, stanowisk postojowych i chodników, urządzenie zieleni oraz postawienie nowego ogrodzenia. Zaplanowano również nowe energooszczędne oświetlenie z inteligentnym systemem zarządzania regulującym moc oświetlenia w zależności od warunków zewnętrznych i bieżącego zapotrzebowania, co ograniczy nadmierny pobór energii.

– Roboty przy elewacji i szybie windowym trwają- mówi Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie. – Remontowane są pomieszczenia wewnątrz obiektu, których jest dość sporo. W wielu pokojach położono już nowe instalacje, wylano posadzki, wykładane są również kafelki w toaletach na piętrach- wylicza kierownik.

Koszt realizacji inwestycji zatytułowanej „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” wynosi blisko 5,4 mln zł. Należy zaznaczyć, że tak jak w przypadku wielu innych przedsięwzięć, także i na ten projekt ścinawski samorząd pozyskał dofinansowanie unijne, środki w kwocie ponad 2,8 mln zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja ma się zakończyć w połowie bieżącego roku.