Wydarzenia Kulturalne

Koncertowa pomoc z udziałem Szymona Hołowni (FOTO, WIDEO)

W minioną sobotę w ścinawskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się kolejna edycja charytatywnego koncertu kolęd pn. „Ścinawski Anioł Dobroczynności”. Charakterystyczne dla tego wydarzenia jest to, że kolędy wykonywane są głównie przez osoby skupione w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach i klubach, które na co dzień nie zajmują się śpiewaniem.

Koncertowi zawsze przyświeca szczytny cel. Tym razem zbierano datki na pomoc podopiecznym Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka. Sobotnie wydarzenie poprowadził znany dziennikarz i publicysta- Szymon Hołownia, który jest przedstawicielem oraz założycielem wymienionych wyżej organizacji.

W tym roku na prezbiterialnej scenie, przy licznie zgromadzonej widowni, kolędy i pastorałki kolejno zaśpiewali: przedstawiciele Fundacji „Przystań” i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie razem z członkami Ścinawskiej Grupy Nordic Walking, zawodnicy i działacze MKS ODRA-TOTAL Ścinawa, przedstawiciele Zespołu Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej, reprezentanci Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie wspólnie z Teatrem Integracyjnym „Zaczarowana Kurtyna”, honorowi krwiodawcy z klubu HDK PCK Serce Górnika działającego przy Zakładach Górniczych Lubin, strażacy z terenu miasta i gminy Ścinawa, pielęgniarki oraz pracownicy MGZZOP w Ścinawie, radni Rady Miejskiej w Ścinawie wraz z członkami Stowarzyszenia „Aktywnie dla Gminy Ścinawa”, a także przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Przychowej z rodzinami.

Nieodzownym elementem koncertu jest przyznanie „Ścinawskiego Anioła Dobroczynności”, tytułu którym wyróżniane są osoby niosące bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. W tym roku laureatem tej wyjątkowej nagrody została Lucyna Kozłowska. Symbolicznego anioła wręczył burmistrz Krystian Kosztyła. Pani Lucyna jest nauczycielem miejscowego gimnazjum, współpracuje z Polską Akcją Humanitarną, od 13 lat kieruje ścinawskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, angażuje się w akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, jest założycielką szkolnego koła wolontariuszy „Prometeusz” oraz koła Przyjaciół Dziecka, za dotychczasową działalność wyróżniona była m.in. tyłem Wolontariusza Roku przyznanego przez starostę powiatu lubińskiego.

Po kolędowaniu zainteresowane osoby udały się do pobliskiego centrum kultury na spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią, które zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie. Dziennikarz i publicysta mówił o tym dlaczego zaangażował się w niesienie pomoc mieszkańcom Afryki, jak taka pomoc może zmniejszać emigracje, opowiadał także o ciężkim życiu przeciętnego obywatela tamtego rejonu świata. W trakcie spotkania można było nabyć książki autorstwa Szymona Hołowni.

Ścinawianie wsparli podopiecznych Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, w trakcie koncertu oraz ze sprzedaży książek zebrano na ten cel ponad 4.300 zł.