Ścinawa

Wybierz FLAGĘ dla Ścinawy (ANKIETA)

Już niebawem każdy mieszkaniec na okoliczność ważnych uroczystości, do zaznaczenia swojej obecności na wydarzeniach sportowych i kulturalnych oraz promowania miasta i gminy Ścinawa będzie mógł wykorzystywać wyjątkową flagę- flagę Ścinawy, której proces tworzenia właśnie się rozpoczyna.

Możliwość posiadania takowej flagi daje nam ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, według jej zapisów jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia własnych herbów, weksyliów, tj. flag, chorągwi, sztandarów, pieczęci, insygniów oraz emblematów, odznak honorowych i innych symboli, np. odznak radnego, statuetek.

Obecnie ścinawski samorząd oficjalnie może posługiwać się tylko herbem, jego obowiązująca wersja wprowadzona została uchwałą rady miejskiej w 1991 roku. Używany jest on głównie do celów urzędowych, ewentualnie promocyjnych oraz przez niektóre, funkcjonujące na terenie gminy organizacje pozarządowe, które wcześniej musiały uzyskać zgodę na użycie go do własnych celów. Jednak niedługo ma się to zmienić. Właśnie rozpoczyna się procedura związana z wpisaniem do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa, kolejnego symbolu i znaku rozpoznawczego.

Tworzenie flagi jest sprawą społeczną, dlatego uczestnictwo mieszkańców w całym procesie jest niezbędne. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie INTERNETOWEJ ANKIETY, w której można zagłosować na wzór flagi spośród sześciu propozycji uwzględniających niezbędne standardy i wykorzystujących barwy użyte w herbie Ścinawy. Głosowanie trwa do 31 stycznia br.

Przepisy prawa ściśle określają proces zatwierdzenia flagi, który do krótkich nie należy. Najpierw wybrany przez mieszkańców wzór, jako preferowany zostanie przesłany przez gminę do zaopiniowania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiony będzie komisji heraldycznej, która zatwierdzi wybraną propozycję lub zwróci do wnioskodawcy w celu naniesienia stosownych zmian. Po pozytywnym zaopiniowaniu, projekt uchwały zmieniającej Statutu Miasta i Gminy Ścinawa oraz wprowadzającej wzór flagi z jej opisem zostanie przedstawiony radzie do podjęcia. Od chwili uprawomocnienia się przedmiotowej uchwały samorząd oraz mieszkańcy będą mogli posługiwać się i wykorzystywać na różne okazje oficjalną flagę Ścinawy.