Ścinawa

Ludzkie szczątki spoczęły na ścinawskim cmentarzu

Zakończyły się prace związane z ekshumacją ludzkich szczątek w Ścinawie. Przypomnijmy, że kości zostały odkopane kilka tygodni temu podczas wykopu pod fundamenty windy w remontowanym pałacyku na terenie miasta. Spoczęły one w dwóch trumnach na ścinawskim cmentarzu. Prace budowlane z tyłu obiektu są kontynuowane.

Zakres robót przy obiekcie obejmuje m.in. modernizację istniejącej elewacji wraz z głównymi schodami wejściowymi oraz całym terenem otaczającym i wnętrzem budynku, przebudowę schodów gospodarczych do piwnicy od tyłu obiektu oraz dobudowanie windy na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Z kolei zagospodarowanie terenu przewiduje m.in. wykonanie nawierzchni wjazdu na teren, ciągów pieszo-jezdnych, stanowisk postojowych i chodników oraz budowę nowego ogrodzenia. Ponadto zostanie zastosowane energooszczędne oświetlenie z inteligentnym systemem zarządzania regulującym moc oświetlenia w zależności od warunków zewnętrznych i bieżącego zapotrzebowania, co ograniczy nadmierny pobór energii.

O szczegółach mówił burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podczas audycji pn. „Ścinawa nad Odrą – aktywnie, obiektywnie z pasją” w radiu PLUS.