Ścinawa

Przy „trójce” postęp prac widać z dnia na dzień

Od początku sierpnia trwa przebudowa układu komunikacyjnego przy ścinawskiej podstawówce. Wszystko po to, by ułatwić dojazd do szkoły, a przede wszystkich zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, którzy już we wrześniu rozpoczną kolejny rok edukacji.

Obecnie wykonawca układa krawężniki wyznaczające przebieg ciągów komunikacyjnych, wykonuje ich podbudowę, a także układa kostkę brukową wzdłuż poszczególnych segmentów budynku. Roboty przy przebudowie nawierzchni nabierają tempa i można już dostrzec zarys nowego układu komunikacyjnego.

Przypomnijmy, że zakres prac w obrębie siedziby Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie obejmuje m.in.: przebudowę i rozbudowę nawierzchni jezdni oraz zmianę jej szerokości, budowę chodników, zjazdów indywidualnych, budowę parkingu i nowych miejsc postojowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, zmianę przebiegu dróg poprzez korektę łuków poziomych, przebudowę poboczy oraz wykonanie zieleni niskiej. Ponadto w ramach realizowanego zadania powstanie nowe ogrodzenie terenu szkoły, w tym bramy, furtki i szlabany. Zaplanowano również budowę oświetlenia zewnętrznego oraz montaż poliwęglanowych zadaszeń nad wejściami do budynku.

O inwestycji pisaliśmy wcześniej TUTAJ.