Pozostałe

PILNE: Zgłoś straty po nawałnicy!

W związku z otrzymaniem dzisiaj (niedziela, 13 sierpnia) za pośrednictwem służb antykryzysowych wojewody dolnośląskiego pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa- Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych informujemy mieszkańców miasta i gminy Ścinawa, że do jutra (poniedziałek, 14 sierpnia) do godziny 8:00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa poszkodowane rodziny lub osoby samotnie gospodarujące mogą zgłaszać straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) jeżeli takie wystąpiły po ostatniej piątkowo-sobotniej nawałnicy.

Tak krótki termin przyjmowania zgłoszeń wymuszony jest terminem narzuconym przez ministerstwo, którego pismo w sprawie załączamy TUTAJ.

Przedmiotowego zgłoszenia mogą dokonać osoby/rodziny, które z powodu niesprzyjających zjawisk atmosferycznych i zdarzeń mających charakter klęski żywiołowej- występujących na naszym terenie z początkiem weekendu, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o środki własne.
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego/mieszkania, które uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu;
  2. adres uszkodzonego budynku mieszkalnego/mieszkania;
  3. opis szkody, która zaszła w budynku mieszkalnym/mieszkaniu w tym także szkody, która dotyczy podstawowego wyposażenia gospodarstwa domowego;
  4. wstępne oszacowanie wartości całości szkody wyrażonej w zł.
  5. podpis osoby zgłaszającej.

Ważne informacje dodatkowe:

  1. Wytyczne zasiłki do 6 tys. zł
  2. Wytyczne zasiłki do 100 tys. zł