Pozostałe

Biskup legnicki wręczył odznaczenia

Papieskimi odznaczeniami „Benemerenti” oraz medalami „Zasłużony dla Diecezji Legnickiej” zostało uhonorowanych blisko 70 osób zaangażowanych w działalność diecezji legnickiej. W niedzielę, 4 czerwca, w 25. rocznicę powstania Diecezji Legnickiej oraz 20. przyjazdu Jana Pawła II do Legnicy, w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyło się uroczyste wręczenie wyżej wymienionych wyróżnień.

Medale z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II otrzymały osoby, które na co dzień np. pomagają przy budowaniu kościoła, opiekują się świątynią lub też bezinteresownie wspierają innych parafian. W tym roku otrzymały je także osoby, które przyczyniły się do powstania i rozwoju diecezji legnickiej. Dodatkowo 12 osób, pracowników Caritas Diecezji Legnickiej otrzymało medale papieskie za swoją pracę na rzecz tej charytatywnej instytucji.

Aktu dekoracji dokonał osobiście biskup legnicki ks. Zbigniew Kiernikowski.

Wśród wyróżnionych medalami „Zasłużony dla Diecezji Legnickiej” były także osoby ze ścinawskiego dekanatu:


  • Elżbieta Klimas- parafia Matki Bożej Bolesnej w Tymowej. Od 1994 r. uczy katechezy. Jest bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Każdego roku przygotowuje jasełka, a także uroczystości patriotyczne i święta narodowe (11 listopada, 3 maja). Gorliwie troszczy się o dekoracje w kościele,

  • Teresa Zielona – parafia Narodzenia NMP w Wielowsi. Od wielu lat ofiarnie, bezinteresownie i bez rozgłosu angażuje się na różnych obszarach życia parafialnego. Codziennie uczestniczy we mszy św., a przed jej rozpoczęciem prowadzi modlitwy (różaniec, koronkę). W czasie nabożeństwa animuje śpiew. Należy do Żywego Różańca, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kręgu Rodzin Szensztackich. Codziennie otwiera kościół, dba o czystość i stan paramentów liturgicznych,

  • Krystyna Jarosz- parafia św. Piotra i Pawła w Chobieni. Od 1990 roku jest katechetką. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi grupę teatralną, a młodzież pod jej kierownictwem zaangażowana jest w dzieła charytatywne, patriotyczne oraz religijne: wystawy, inscenizacje, jasełka, misteria, wystrój kościoła. Jest członkinią rady parafialnej oraz inicjuje dzieła charytatywne w parafii. W kościele przewodzi modlitwie różańcowej.

Źródło: DIECEZJA LEGNICKA oraz GOŚĆ NIEDZIELNY