AktualnośćiGmina Ścinawa

Dotacje dla organizacji niesportowych (FOTO)

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ścinawski samorząd przyznał środki finansowe fundacjom i stowarzyszeniom działającym na naszym terenie, które zrealizują pozasportowe zadania publiczne. Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa burmistrz Krystian Kosztyła podpisał z beneficjentami umowy na łączną kwotę 135.700,00 zł. Przyznane fundusze zostaną wykorzystane m.in. na pomoc społeczną, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych czy promocję wolontariatu.

Środki z budżetu gminy przyznano 15 beneficjentom:
• Stowarzyszenie historyczno-militarne „Ścinawa” – „Ścinawskie spacery z historią”, wartość wsparcia to kwota 10.000,00 zł;
• Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” – „Odrzański szlak Cystersów”, wartość wsparcia to kwota 10.000,00 zł;
• Stowarzyszenie „Razem dla Buszkowic” – „Tradycja łączy pokolenia”, wartość wsparcia to kwota 4.000,00 zł;
• Fundacja Kierunek Kultura – Organizacja wyjazdu integracyjnego i krajoznawczego dla dzieci oraz młodzieży, wartość wsparcia to kwota 10.000,00 zł;
• Fundacja Sztukowanie Pamięci – „Spotkania z…” oraz „Hiszpania w Ścinawie, Ścinawa w Hiszpanii”, łączna wartość wsparcia to kwota 10.000,00 zł;
• Stowarzyszenie „Równe Szanse” – Integracja i wypoczynek osób niepełnosprawnych nad polskim morzem, wartość wsparcia to kwota 15.500,00 zł;
• Fundacja „Przystań” w Ścinawie – Wyjazd do Niechorza, wyjazd do Arboretum Wojsławice w Niemczy, promocja wolontariatu, łączna wartość wsparcia to kwota 18.200,00 zł;
• Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Ścinawa – Spotkanie z okazji 40-lecia istnienia PZN oraz „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”, wartość wsparcia to kwota 5.000,00 zł;
• Fundacja TYMONIX – „Świętojańskie powitanie lata nad Odrą”, wartość wsparcia to kwota 10.000,00 zł;
• Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Ścinawa – Piknik wędkarski dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach działania na rzecz rodziny – wartość wsparcia to kwota 4.000,00 zł;
• Stowarzyszenie MONAR Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna – Grupa wsparcia dla bliskich osób uzależnionych – wartość wsparcia to kwota 6.000,00 zł;
• Stowarzyszenie Miłośników Natury „Glinianka” – Upiększanie miejsca spotkań członków organizacji – 4.500,00 zł;
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Zagłębie Miedziowe” – „Poznaj Polskę”, promocja wolontariatu „Daj siebie innym”, wartość wsparcia to kwota 10.500,00 zł;
• Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa – „Turystyka wodna w Ścinawie”, wartość wsparcia to kwota 11.000,00 zł;
• Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubinie – „Seniorzy bliżej natury i przyrody”, wartość wsparcia to kwota 7.000,00 zł.

Pełne rozstrzygnięcie konkursu oraz dokumenty związane z jego organizacją dostępne są na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.scinawa.pl/organizacje-pozarzadowe-pomioty-wymienione-w-art3-ust3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *