AktualnośćiGmina Ścinawa

Samorządowcy rozmawiali o komunikacji

W ostatnich dniach w ścinawskim magistracie odbyło się spotkanie samorządowców z regionu, w którym udział wzięli: nowo wybrana radna powiatowa Stanisława Lewandowska, burmistrz Prochowic Alicja Sielicka, a także wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz burmistrz Krystian Kosztyła. Rozmowy dotyczyły głównie usprawnienia komunikacji publicznej przy współpracy z najbliższymi sąsiadami i przedłużania funkcjonujących połączeń autobusowych np. z Niemstowa w kierunku Parszowic, czy z Miłosnej w stronę Redlic oraz Wielowsi, dodatkowo omawiano skomunikowanie Ścinawy z Prochowicami przez m.in. Zaborów i Jurcz. Dyskutowano także o potrzebach dotyczących poprawy jakości dróg powiatowych.

– Spotkaliśmy się, by w perspektywie czasu rozwinąć i usprawnić komunikację zbiorową. Przypomnę, że Gmina Ścinawa uruchomiła bezpłatne połączenia z Lubinem w ramach linii 512, a do projektu już na starcie chętnie przyłączył się wójt Tadeusz Kielan, bo i mieszkańcy z Gminy Lubin korzystają z kursów, które zorganizowaliśmy. Jakość świadczonych usług jest wysoka, jako sąsiedzi rozważamy kolejne połączenia, także z Prochowicami. Rozmawialiśmy z naszą przedstawicielką w powiecie o koniecznych remontach dróg zrządzanych przez starostwo – tłumaczy burmistrz Krystian Kosztyła.

Przypominamy, że obecnie na terenie naszej gminy powiat lubiński realizuje remonty na odcinkach swoich dróg, pomiędzy Tymową a Dębcem, na trasie do Dziesławia w Chełmku Wołowskim oraz na mocy porozumienia i z udziałem środków ścinawskiego samorządu, fragment w Tymowej w stronę Toszowic.