AktualnośćiGmina Ścinawa

Żłobek w Ścinawie: umowa na dokumentację podpisana!

Biuro Projektów Architektonicznych FORMAT z Leszna opracuje dokumentację dla zadania związanego z utworzeniem żłobka publicznego w Ścinawie i miejscami opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Należy podkreślić, że na realizację tej ważnej dla lokalnej społeczności inicjatywy, samorząd pozyskał już dofinansowanie: ponad 732 tys. zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach program Maluch+ oraz 906 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obiekt, zgodnie z warunkami przyznanego wsparcia zewnętrznego, zostanie uruchomiony najpóźniej w 2026 roku, jednak władze gminy deklarują, że dołożą wszelkich starań, by żłobek został otwarty wcześniej.

– Jeszcze w maju ubiegłego roku została nam przyznana dotacja na żłobek w ramach programu Maluch+, zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że to niewystarczająca kwota i aplikowaliśmy o kolejne rządowe środki, dzięki czemu jesteśmy finansowo lepiej zabezpieczeni – tłumaczył burmistrz Krystian Kosztyła.

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa podpisano pierwszą umowę, dzięki której opracowana zostanie niezbędna do budowy obiektu dokumentacja. Kontrakt parafował burmistrz, z kolei wykonawcę reprezentowała Joanna Włodarz z leszczyńskiego biura projektowego.

– Oczywiście dostrzegaliśmy i nadal widzimy potrzebę utworzenia żłobka w Ścinawie, jeszcze kilka lat temu duże zainteresowanie taką inwestycją wykazywały prywatne podmioty, odbyłem kilka rozmów w tym zakresie, deklarując, że nasz samorząd będzie dopłacał do funkcjonowania placówki. Niestety finalnie nikt z prywatnych inwestorów się nie zdecydował, dlatego postanowiliśmy, że to ścinawski samorząd utworzy, tak potrzebny obiekt. Zakończyliśmy zadania z wykorzystaniem wielomilionowych środków unijnych, pozyskaliśmy zewnętrzne wsparcie na żłobek i teraz naszą uwagę koncentrujemy na kolejnych przedsięwzięcia, które służyły będą lokalnej społeczności – uzupełnił burmistrz.

– Burmistrz Kosztyła przekazał dziś kolejną dobrą informację, dzięki temu, że gmina pozyskała na ten cel tak znaczące dofinansowanie możliwe będzie zaprojektowanie i w kolejnym etapie wybudowanie żłobka publicznego. Jako radni mocno kibicujemy tej inwestycji, wcześniej ustaliliśmy, że żłobek to priorytetowe zadanie, zaraz po ukończeniu dużych inwestycji oraz rozliczeniu środków z byłej już perspektywy unijnej – dopowiedziała radna Agnieszka Parzyńska, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, która obecna była podczas podpisywania umowy.