AktualnośćiGmina Ścinawa

Przebudowują fundamenty remizy (FOTO)

Firma CDC GROUP Sp. z o. o. z Wrocławia kontynuuje roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Ścinawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza 37”. Wykonawca prace w budynku rozpoczął na początku obecnego roku, od demontażu starych i wysłużonych elementów. Niedawno wylał fundamentowe stopy, stawia też fundamentowe ściany, na których zostanie wylana nowa płyta, ponieważ modernizacja zakłada między innymi powiększenie garażu oraz zmianę lokalizacji klatki schodowej.

Całe zadanie zakłada nie tylko przebudowę obiektu i remont jego pomieszczeń, ale również wymianę instalacji, wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji, a także nowe ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu.

Należy podkreślić, że na wspomniane zadanie ścinawski samorząd pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 mln zł. Modernizacja remizy, zgodnie z zawarta umową to koszt ponad 3,1 mln zł. Prace mają zakończyć się latem tego roku.

Ewentualne rozwiązania czy wprowadzane zmiany, wykonawca ustala nie tylko z inwestorem, którym jest ścinawski samorząd, ale również ze użytkownikami obiektu, czyli strażakami.