AktualnośćiGmina Ścinawa

Strażacy i ratownicy doposażeni z programu „Mały Strażak” (FOTO)

W miniony piątek 61 jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatów: głogowskiego, lubińskiego i polkowickiego odebrało promesy na zakup wyposażenia wykorzystywanego do zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją miejscowych zagrożeń. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje przydzielono w ramach tegorocznej edycji programu „Mały Strażak”.

Należy podkreślić, że ścinawski samorząd zabezpieczył jednostkom OSP z terenu gminy, wymagany w procesie aplikacyjnym wkład własny na poziomie 10 % wnioskowanych kwot. Podczas uroczystej zbiórki, którą w miniony piątek zorganizowano w ośrodku kultury w Radwanicach burmistrz Krystian Kosztyła oraz reprezentanci ochotniczych jednostek straży pożarnych ze Ścinawy, Tymowej, Zaborowa i Parszowic odebrali symboliczne promesy na zakup wyposażenia, w tym na sprzętu ochrony osobistej.

OSP Ścinawa – kwota dotacji: 19.941,00 zł, za którą zakupione zostały:
– węże tłoczne;
– ubrania specjalne;
– kombinezon ochronny na owady;
– buty strażackie;
– topór/ narzędzie wielofunkcyjne;
– prądnica wodna;
– sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej.

OSP Parszowice – kwota: 19.941,00 zł, za którą zakupione zostały:
– ubranie specjalne;
– hełmy bojowe;
– butle na sprężone powietrze;
– buty strażackie.

OSP Zaborów – kwota: 18.100,00 zł, za którą zakupione zostały:
– aparaty ochrony górnych dróg oddechowych;
– ubrania specjalne.

OSP Tymowa – kwota 18.000,00 zł, za którą zakupione zostały:
– motopompa pływająca;
– hełmy bojowe.

Ponadto środki w kwocie 22.222,22 zł z ww. programu otrzymała Grupa Ratownicza Dziesław, pieniądze zostały przeznaczone również na zakup środków ochrony indywidualnej.