AktualnośćiGmina Ścinawa

Szkolenie dla rodziców zastępczych

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na: rodzica zastępczego, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szkolenie rozpoczyna się 23 września br. Więcej informacji: https://popz.powiat-lubin.pl/szkolenia/kandydaci-rodzice/. Zajęcia odbywały się będą w trybie weekendowym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, gdzie uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat szkolenia. Pracownicy wyjaśnią wszelkie kwestie związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.