AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozpoczynamy modernizację remizy OSP w Ścinawie!

Na zlecenie ścinawskiego samorządu firma CDC GROUP Sp. z o. o. z Wrocławia zrealizuje zadanie pn.: „Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Ścinawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza 37”. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana na podstawie szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego, który był elementem specyfikacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, czas na jej wykonania to 3 miesiące od daty podpisania umowy. Z kolei roboty budowlane, zgodnie z kontraktem, mają zakończyć się po 12 miesiącach, tj. pod koniec czerwca 2024 roku. Modernizacja remizy będzie kosztować ponad 3,1 mln zł.

W miniony piątek w ścinawskim magistracie burmistrz Krystian Kosztyła i reprezentant CDC GROUP Andrzej Nicewicz, w towarzystwie prezesa zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ścinawie Stanisława Świerżewskiego oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Pawła Świerżewskiego, podpisali umowę na realizację potrzebnej i wyczekiwanej inwestycji. Druhowie będą zresztą zaangażowani w sam proces modernizacji obiektu, ponieważ wykonawca podczas projektowania będzie również z nimi konsultował niektóre rozwiązania.

Należy podkreślić, że na wspomniane zadanie ścinawski samorząd pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 mln zł.

Modernizacja remizy ma objąć miedzy innymi:
– ogólny remont pomieszczeń;
– odnowienie elewacji;
– remont dachu;
– przebudowę klatki schodowej;
– wymianę instalacji;
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
– modernizację wentylacji;
– zagospodarowanie terenu.

– Dzięki rządowemu wsparciu zrealizujemy tak wyczekiwaną przez naszych druhów inwestycję, zmodernizowany obiekt ma być dla nich użyteczny, dlatego również strażacy będą współpracowali z wykonawcą, bo to oni, bazując na swoim doświadczeniu, wiedzą najlepiej, jakie zastosować rozwiązania, by szybko i profesjonalnie przygotowywać się do ratowniczych akcji – tłumaczy burmistrz Krystian Kosztyła