AktualnośćiCTiK

Macie pomysły, chcecie działać? CTiK zaprasza!

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ogłasza nabór wniosków na realizację inicjatyw kulturalnych, jednocześnie ośrodek gwarantuje wsparcie: merytoryczne i finansowe, dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2023”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ścinawa, którzy chcą działać, odkrywać nowe talenty i współpracować. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2023r. do godz. 14:00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin: https://ctik.scinawa.pl/wp-content/uploads/2023/06/Regulamin_naboru_pomyslow_inicjatyw-CTiK-2023.pdf

Formularz zgłoszeniowy: https://ctik.scinawa.pl/wp-content/uploads/2023/06/Formularz-zgloszeniowy-DK-plus.docx