AktualnośćiGmina Ścinawa

Pół miliona na remont powiatówki w Tymowej od gminy Ścinawa!

Podczas ostatnich sesji w kwietniu oraz maju, radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli stosowne uchwały, na mocy których lokalny samorząd udzieli pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu, z przeznaczeniem na realizację remontu drogi nr 1208D w Tymowej – chodzi o odcinek o długości około 1,5 km, od byłej bazy PGR w stronę Toszowic. Środki na modernizację powiatówki zostaną przekazane przez naszą gminę w formie dotacji celowej, w dwóch transzach, w bieżącym roku oraz przyszłym, w łącznej kwocie ponad pół miliona złotych, a dokładnie po 288.075,40 zł w każdym z okresów.

O remont drogi w tej wsi zabiegała m.in. radna Irena Chrystyna: – Bardzo się cieszę, że droga, z której codziennie korzystają nie tylko mieszkańcy Tymowej, ale również Chełmka Wołowskiego i Dziesławia zostanie zmodernizowana. Stan jej nawierzchni wymaga pilnych napraw, które przełożą się nie tylko na poprawę komfortu podróżujących, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu – podsumowywała radna Chrystyna, która oczywiście głosowała za zabezpieczeniem środków w budżecie gminy Ścinawa na ten cel.

– Zapewne pojawią głosy krytyki, że wspieramy powiat, który niestety w bardzo ograniczonym zakresie realizuje swoje obowiązki zarządcy i w ogóle rzadko podejmuje jakiekolwiek inicjatywy inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Jednak decyzję o udzielaniu tej pomocy podjęliśmy przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, którzy codziennie dojeżdżają przez Tymową do szkoły i pracy. Warto dodać, że podobne działania realizują również samorządy gminy wiejskiej Lubin, czy też Rudnej, tak naprawdę bez naszego wsparcia powiat nie miałby się czym chwalić jeżeli chodzi o inwestycje drogowe – komentuje burmistrz Ścinawy.

Radni Rady Miejskiej w Ścinawie w kwietniu br. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu, następnie na sesji 31 maja wprowadzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie naszej gminy na bieżący rok zabezpieczają środki na ten remont. Burmistrz Kosztyła parafował już stosowne porozumienie i przekazał dokument do starostwa, które, liczymy, że sprawnie realizowało będzie przedsięwzięcie drogowe w Tymowej.

Powiat Lubiński, oprócz wsparcia od gminy Ścinawa, na przedmioty remont pozyskał dofinansowanie na poziomie 50 % szacownych kosztów – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cała inwestycja wyceniana jest na kwotę blisko 2,9 mln zł, a zadnie ma rozpocząć się w bieżącym roku.

Przypominamy, że w ostatnich miesiącach ścinawski samorząd w ramach realizowanej inwestycji w Dziesławiu, która obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wodociągów, odtworzyło fragment drogi powiatowej przebiegającej przez wyżej wymienioną miejscowość, ewidentnie poprawiając jakość jej nawierzchni.