AktualnośćiGmina Ścinawa

Demografia w gminie w roku 2023

Na koniec roku 2023 gmina Ścinawa liczyła 9087 mieszkańców stałych, a więc o 116 osób mniej, niż 31 grudnia 2022. W minionym roku zmarło łącznie 115 mieszkańców, na świat przyszło 58 dzieci. Zapraszamy na krótkie podsumowanie demograficzne.

Wykaz mieszkańców zameldowanych na stałe w mieście Ścinawa oraz poszczególnych wsiach gminy (stan na 31 grudnia 2023 r.):

• Ścinawa – 4997, mniej o 70 osób niż w 2022 r.,
• Buszkowice – 142, tyle samo osób co w 2022 r.,
• Chełmek Wołowski – 95, mniej o 1 osobę niż w 2022 r.,
• Dąbrowa Dolna – 47, więcej o 1 osobę niż w 2022 r.,
• Dąbrowa Środkowa – 84, więcej o 4 osoby niż w 2022 r.,
• Dębiec – 108, tyle samo osób co w 2022 r.,
• Dłużyce – 131, mniej o 1 osobę niż w 2022 r.,
• Dziesław – 279, tyle samo osób co w 2022 r.,
• Dziewin – 131, mniej o 1 osobę niż w 2022 r.,
• Grzybów – 73, mniej o 5 osób niż w 2022 r.,
• Jurcz – 144, mniej o 3 osoby niż w 2022 r.,
• Krzyżowa – 138, mniej o 4 osoby niż w 2022 r.,
• Lasowice – 240, mniej o 2 osoby niż w 2022 r.,
• Parszowice – 406, mniej o 8 osób niż w 2022 r.,
• Przychowa – 172, tyle samo osób co w 2022 r.,
• Redlice – 154, mniej o 2 osoby niż w 2022 r.,
• Ręszów – 224, tyle samo osób co w 2022 r.,
• Sitno – 81, więcej o 1 osobę niż w 2022 r.,
• Turów – 190, mniej o 9 osób niż w 2022 r.,
• Tymowa – 761, mniej o 10 osób niż w 2022 r.,
• Wielowieś – 268, mniej o 8 osób niż w 2022 r.,
• Zaborów – 222, więcej o 2 osoby niż w 2022 r.

W przypadku wsi największy spadek liczby mieszkańców odnotowano w Tymowej (minus 10 osób). Najwięcej osób zameldowano zaś w Dąbrowie Środkowej (plus 4 osoby).
W gminie Ścinawa zameldowano 58 dzieci, które urodziły się w 2021 roku. Na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, odpowiednio: 35 i 23. Zmarło natomiast 155 mieszkańców (67 mężczyzn i 48 kobiet), w związku z czym bilans demograficzny jest ujemny (57 osób).