AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowy wodociąg przy Mickiewicza i Wołowskiej (FOTO)

Pod koniec ubiegłego lata Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy rozpoczął roboty budowlane związane z wymianą starej sieci wodociągową w Ścinawie. Zgodnie z zawartym w 2022 roku kontraktem, łącznie zostanie wymienionych ponad 5 kilometrów rur, dzięki czemu w perspektywie poprawi się jakość podawanej mieszkańcom wody. Obecnie działania wykonawcy koncentrują się głównie w obrębie dróg powiatowych, tj. ulicy Wołowskiej oraz części Mickiewicza i Jagiełły, kolejne odcinki nowej sieci są już spinane i przyłączane do funkcjonującego wodociągu. Jeszcze w przyszłym tygodniu, INSTALBUD przystąpi do kontynuacji odtwarzania nawierzchni dróg, w których już wbudowane zostały nowe rury.

– Z uwagi na specyfikę robót i wpinanie nowych odcinków sieci dochodzi do planowanych i zapowiadanych z wyprzedzeniem przerw w dostawie wody na terenie Ścinawy. Wiemy także, że poprzez zmiany ciśnienia w rurach i przy okazji prowadzonych prac ziemnych, niestety zdarzają się awarie, a bezpośrednio po każdej przerwie w dostawie, na krótki czas pogarsza się jakość wody. Zapewniamy, że po zakończeniu wymiany starej sieci wodociągowej, a także dzięki pozostałym zadaniom prowadzonym w związku z modernizacją ścinawskich wodociągów, na które pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu, sytuacja nie tylko się ustabilizuje, ale spowoduje również zdecydowaną poprawę jakości podawanej mieszkańcom wody – mówi Przemysław Linda, kierownik referatu inwestycji w UMiG Ścinawa.

Inwestycja prowadzona jest w ścisłej współpracy z zarządcą sieci wodociągowej, czyli ścinawską spółką ZGK, która po wznowieniu dostaw wody, płucze ją na odcinkach, na których wpinano nowe rury, lub dochodziło do awarii. Podczas tego procesu podrywane są jednak nagromadzone przez lata złoża w starych fragmentach sieci i dlatego początkowo woda ma inny kolor i jest gorszej jakości.

Firma INSTALBUD przekazała informację, że w przyszłym tygodniu przystąpi do kontynuacji działań polegających na odtwarzaniu nawierzchni dróg, na odcinkach gdzie wcześniej prowadziła roboty ziemne. Wykonawca zajmie się w pierwszej kolejności ulicami brukowanymi: Przyjaciół Żołnierza, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II oraz Szpitalną, później skoncentruje się na drogach o nawierzchni asfaltowej.