AktualnośćiGmina Ścinawa

Ustawiają obrzeża, wykonują podbudowę (FOTO)

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych na działkach nr 407/1, 411/1, 412 w Zaborowie”. Przedsięwzięcie na zlecenie ścinawskiego samorządu wykonuje Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Przypomnijmy, że wartość kontraktu, zawartego jeszcze w grudniu minionego roku, to kwota ponad 1,7 mln zł. Obecnie kontynuowane są prace związane z korytowaniem drogi, przygotowywaniem podbudowy pod nawierzchnię asfaltową i ustawianiem krawężników wyznaczających przebieg nowej jezdni oraz ciągów dla pieszych. Wcześniej, w ramach innych zadań prowadzonych przez gminę w ciągach remontowanych fragmentów dróg gminnych, we wsi została wybudowana kanalizacja sanitarna oraz nowa, energooszczędna sieć oświetlenia ulicznego.

Gmina Ścinawa, co warto podkreślić, na przedmiotową inwestycję pozyskała wsparcie zewnętrzne na poziomie 60 % wartości całego zadania, dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres tego drogowego przedsięwzięcia realizowanego w Zaborowie obejmuje m.in.: budowę nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów, wykonanie nowego oznakowania pionowego. Zgodnie z kontraktem zawartym ze ścinawskim samorządem, spółka PTB ma zakończyć roboty najpóźniej latem br.