Aktualnośći

Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego dowodu

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2010 r. przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów. Dokument tożsamości ważny jest 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ważny jest 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, o ile zwróciły się o wydanie dowodu osobistego – na czas nieoznaczony – osoby te nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż ich dowód jest ciągle ważny.

1. Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

2. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca.

3. Za wyrobienie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty.

Przypominamy, że wnioski o nowy dowód osobisty składa się osobiście w każdym urzędzie gminy lub przesyła za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
Brak ważnego dowodu może skutkować problemami podczas spotkania z policją, w banku lub podczas załatwiania różnego rodzaju spraw np. próby zrobienia zakupów na raty.