AktualnośćiGmina Ścinawa

Jest dofinansowanie na kolejne drogi gminne w Ścinawie!

Lokalny samorząd otrzymał blisko 2,5 mln zł wsparcia na przebudowę ulic Dominikańskiej oraz Salezjańskiej. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Ścinawa posiada opracowany wcześniej projekt, który w obrębie wymienionych ulic zakłada m.in. budowę jezdni o szerokości 5 metrów, chodników, wjazdów na posesje, wykonanie niezbędnej infrastruktury w samej drodze, tj. kanalizacji deszczowej, czy kanałów teletechnicznych. Przypominamy, że w grudniu minionego roku burmistrz Krystian Kosztyła podpisał kontrakt na roboty dotyczące przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez osiedle Klasztorne, obejmującego drogi gminne w ulicach: Klasztornej, Franciszkańskiej oraz fragmentu Wołowskiej.

Dzisiaj z dobrą informacją do Ścinawy i symbolicznym czekiem przekazanym na ręce burmistrza przyjechał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów, któremu towarzyszyli: radny wojewódzki Paweł Kura oraz pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. Zagłębia Miedziowego Michał Kielan.

– Dzisiaj oficjalniej przekazano nam informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, który złożyliśmy jeszcze w sierpniu minionego roku, otrzymaliśmy 70 procent wsparcia na kontynuację drogowych inwestycji na osiedlu Klasztornym. W ramach kolejnego etapu prac, które dotyczyć będą ulicy Dominikańskiej oraz Salezjańskiej ma powstać łącznie 465 metrów bieżących nawierzchni dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Ta część naszego miasta jest praktycznie cała zabudowana i była wcześniej skanalizowana, dzięki czemu nowe jezdnie nie zostaną zniszczone przez ciężkie maszyny – relacjonuje burmistrz Krystian Kosztyła.