AktualnośćiGmina Ścinawa

Kolejne 84 umowy na piecowe granty! (FOTO)

Właściciele i zarządcy nieruchomości z terenu gminy Ścinawa otrzymają finansowe wsparcie na nowe źródła ogrzewania, inne niż piece węglowe. Wczoraj i dzisiaj w ścinawskim ratuszu podpisano umowy z grantobiorcami, którzy złożyli swoje aplikacje w ostatnim naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Wsparcie otrzymali wszyscy beneficjanci, którzy trafili na listę rezerwowych w finalnym konkursie i edycji 2022! W ostatnich dniach grudnia podpisano umowy na łączną kwotę ponad 3,8 mln zł, dofinansowanie przyznano aż 84 podmiotom (76 właścicieli prywatnych, 7 wspólnot i 1 spółdzielnia mieszkaniowa).

Tylko w tym roku Gmina Ścinawa przyznała wsparcie 143 właścicielom nieruchomości, wspólnotom mieszkaniowym i ich zarządcom, a suma udzielonego dofinansowania to wartość ponad 5 mln zł! We wcześniejszych naborach organizowanych w 2020 i 2021 roku z dotacji skorzystało 209 podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy. Przyznane i już rozliczone w ramach pierwszej i drugiej edycji konkursu wsparcie, ukształtowało się łącznie na poziomie 3.407.398,86 zł, z czego 1.453.572,55 zł stanowi wartość grantów przekazanych mieszkańcom w 2020 roku, natomiast kwota 1.953.826,31 złotych to wartość rozdysponowana w roku 2021.

Jak łatwo policzyć, w ciągu trzech lat mieszkańcom przekazane zostało rekordowe wsparcie na poziomie blisko 8,5 mln zł! To ogromna inwestycja w poprawę jakości powietrza i zdrowie.

– Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację tego projektu. Szczególnie mocno poświęcił się mu dyrektor Dariusz Stasiak, dzięki jego staraniom i twardym negocjacjom z partnerami oraz Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą udało się pozyskać aż 8,5 mln zł, a z pieniędzy skorzystało kilkaset gospodarstw z terenu miasta i gminy. Cieszę się, bo rośnie nasza świadomość o wpływie wysokoemisyjnych źródeł energii na środowisko i zdrowie – podsumował burmistrz Krystian Kosztyła.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu wymienione wyżej samorządy uzyskały wsparcie łącznie na poziomie ponad 23 mln zł, z czego lwia cześć, bo blisko 8,5 mln zł przypadła Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.