AktualnośćiGmina Ścinawa

Wymieniają kolejne odcinki sieci wodociągowej (FOTO)

Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy wymienia rury wodociągowe w Ścinawie, wykonawca wybudował dotychczas nową sieć wraz z przyłączami w obrębie ulic Przyjaciół Żołnierza oraz Placu Zjednoczenia. Trwają obecnie końcowe prace przy Lipowej, gdzie wykonywane są przyłącza, rozpoczęły się również działania w obrębie ulicy Kościuszki. Przypominamy, że kontrakt z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 6,2 mln zł, wymienionych zostanie ponad 5 kilometrów starych rur w mieście, zadanie zakłada również odtworzenia nawierzchni dróg.

W związku z pracami ziemnymi należy liczyć się z drobnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, wykonawca deklaruje jednak, że ruch w obrębie prowadzonych robót zostanie utrzymany, a odbywał się będzie jednym pasem. Obecnie rozpoczęły się prace w ciągu ulicy Kościuszki. W związku z wykonywanymi działaniami firma odcinkowo wprowadzała będzie ruch jednostronny, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W najbliższym czasie prace przeniosą się na ulicę Stefana Batorego (do skrzyżowania z ulicą Szeroką), oraz na cześć ulicy Kościuszki od skrzyżowania z drogą powiatową (ulica Władysława Jagiełły) w kierunku dworca PKP.

Należy przypomnieć, że pod koniec minionego roku Gmina Ścinawa pozyskała dotację z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na poziomie ponad 8,5 mln zł na modernizację wodociągów. W sierpniu br. lokalny samorząd podpisał umowę z Zakładem Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy na wymianę najstarszej, we fragmentach wybudowanej jeszcze przed II wojną światową i mocno wyeksploatowanej, sieci wodociągowej w mieście, o czym pisaliśmy w artykule „Umowa na wymianę sieci wodociągowej podpisana (FOTO)”.

Za pozyskane z „Polskiego Ładu” pieniądze gmina przebuduje również ścinawską stację uzdatniania wody, a także przeprowadzi adaptację niewykorzystywanej hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów, co umożliwi podawanie z tego ujęcia wody do sieci. Ponadto ścinawski samorząd przeprowadzi renowację trzech studni głębinowych w mieście polegającą na oczyszczeniu i odkolmatowaniu złoża oraz wymianie urządzeń. Na wszystkie wymienione wyżej zakresy związane z modernizacją wodociągów zawarto już umowy z poszczególnymi wykonawcami. O podejmowanych pracach będziemy na bieżąco informować.