AktualnośćiGmina Ścinawa

Zakończone konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.