Aktualnośći

Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie konsultacji programu współpracy

Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok kolejny.

Opinie i uwagi do projektu należy składać za pomocą FORMULARZA na adres e-mailowy: dsliwinska@scinawa.pl lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z siedzibą w Ścinawie, Rynek 17, 59 – 330 Ścinawa. Decyduje data doręczenia formularza.

Konsultacje ruszają właśnie dziś, tj. 7 października , a ich termin mija w piątek, 28 października 2022 roku.

Komunikat Burmistrza Ścinawy wraz z dokumentami są dostępne TUTAJ (na stronie BIP).