AktualnośćiGmina Ścinawa

Niebawem wypłaty dodatku węglowego

Przypominamy, że znowelizowane we wrześniu br. przepisy o dodatku węglowym wydłużyły termin wypłaty świadczenia do 60 dni od daty złożenia wniosku. Obecnie, zgodnie z rządowymi rozporządzeniami, upoważniony przez burmistrza Ścinawy organ tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Ścinawa, weryfikuje złożone przez mieszkańców wnioski o dodatek węglowy i dodatek do ogrzewania.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1967), wprowadziła m.in.: jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel, jednocześnie ustawodawca zalecił sprawdzanie stanu faktycznego deklarowanych przez mieszkańców informacji (oprócz tych z obowiązkowych deklaracji źródeł ciepła, które należało złożyć do 30 czerwca br.) kolejne, np. zgodność z wcześniej złożoną deklaracją śmieciową, dodatkiem osłonowym, dodatkiem mieszkaniowym, wnioskiem o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 plus czy dane z rejestru PESEL i w innych dostępnych źródłach.

Realizowane nowe zadania oraz niespójności w składanych deklaracjach, względem wcześniej przekazywanych danych, wydłużają czas weryfikacji wniosków, jednak pracownicy ścinawskiego MGOPS-u i magistratu dokładają wszelkich starań, by środki jak najszybciej trafiły do uprawnionych beneficjentów.