AktualnośćiGmina Ścinawa

Podpisano umowy na piecowe granty (FOTO)

60 właścicieli nieruchomości z terenu gminy otrzyma finansowe wsparcie na nowe źródła ogrzewania, inne niż piece węglowe. Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa podpisano umowy z grantobiorcami w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Łączne pomoc finansowa, która przełoży się na poprawę jakości powietrza w naszym regionie, w edycji 2022 wynosi na dzisiaj 1.165.216,94 zł.

Tym razem większość beneficjentów, którym przyznano granty zdecydowała się zainwestować w pompy ciepła, aż 57 nieruchomości w przyszłości ogrzewane będą dzięki takim instalacjom. Dodatkowo 3 pompy zostaną zamontowane w zestawie z fotowoltaiką. Pozostałe inwestycje to: bufor ciepła w połączeniu z fotowoltaiką, piec na pellet oraz piec elektryczny.

Podpisane umowy dotyczą trzeciej i ostatniej edycji „piecowego konkursu”. We wcześniejszych naborach organizowanych w 2020 i 2021 roku z dotacji skorzystało aż 201 właścicieli nieruchomości oraz 8 wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Przyznane i już rozliczone w ramach pierwszej i drugiej edycji konkursu dotacje, ukształtowały się łącznie na poziomie 3.407.398,86 zł, z czego 1.453.572,55 zł stanowi wartość grantów przekazanych mieszkańcom w 2020 roku, natomiast kwota 1.953.826,31 złotych to wartość rozdysponowana w roku 2021.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez samorząd województwa, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ponad 23 mln zł, z czego znaczna część przypadła Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.