AktualnośćiGmina Ścinawa

Dofinansowanie do usunięcia azbestu

Burmistrz Ścinawy informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu, środki mają pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz budżetu lokalnego samorządu. Zainteresowani mieszkańcy z terenu gminy Ścinawa mogą uzyskać wsparcie w wysokości 100% poniesionych kosztów na: demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest.

Deklaracje o przystąpieniu do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Ścinawa w 2022 roku” realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Urząd Miasta i Gminy Ścinawa należy składać w terminie do 11.04.2022 r. (Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględnione.)
Deklaracje można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pokój nr 24 lub TUTAJ (w wersji elektronicznej).
Deklaracje o przystąpieniu do programu można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@scinawa.pl na załączonym formularzu, lub wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, albo bezpośrednio w ścinawskim magistracie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 76 740 02 26.

UWAGA: Dofinansowanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego pokrycia dachowego!